• 231 0 530 000

  • info@logistikesipiresies.gr

  • Γιαννιτσών 90 , Θεσσαλονίκη 546 27

Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ενίσχυση 800 εκατ. ευρώ

Σήμερα εκκινεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πλευράς επιχειρήσεων για την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα δύο πακέτα ενισχύσεων, ανέρχεται στα 805 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 520 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως άμεσες ενισχύσεις (επιχορήγηση και επιδότηση) και τα 285 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Η υποβολή των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) θα γίνεται έως τις 30 Ιουλίου 2021, ενώ η επαναπροκήρυξη των δύο καθεστώτων αναμένεται τον Οκτώβριο.

Για τον κύκλο «Γενική Επιχειρηματικότητα» ο προϋπολογισμός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 280 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Αναφορικά με τον κύκλο «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 405 εκατ. εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Επιχειρήσεις

Δικαίωμα ενίσχυσης από το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

-Ατομική επιχείρηση

-Εμπορική εταιρεία

-Συνεταιρισμός

-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

-Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

-Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

-Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

1. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

2. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

3. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Το ύψος της επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

-για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

-για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000 ευρώ,

-για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

-για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,

-για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι οι εξής:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

– Κτιριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

– Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).

– Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.

– Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Στοιχεία ενεργητικού

– Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Κόστος

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους.

Υπηρεσίες

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

– Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

-Ατομική επιχείρηση.

-Εμπορική εταιρεία.

-Συνεταιρισμός.

-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α 2015), αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

-Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

-Δημόσιες/δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού και δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

δ) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Πηγή: OT.gr

This is default text for notification bar